สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2019   12  
2 Jan 2019   45  
3 Jan 2019   53  
4 Jan 2019   59  
5 Jan 2019   59  
6 Jan 2019   52  
7 Jan 2019   40  
8 Jan 2019   33  
9 Jan 2019   56  
10 Jan 2019   55  
11 Jan 2019   48  
12 Jan 2019   60  
13 Jan 2019   54  
14 Jan 2019   55  
15 Jan 2019   52  
16 Jan 2019   58  
17 Jan 2019   52  
18 Jan 2019   53  
19 Jan 2019   53  
20 Jan 2019   53  
21 Jan 2019   58  
22 Jan 2019   50  
23 Jan 2019   60  
24 Jan 2019   45  
25 Jan 2019   52  
26 Jan 2019   54  
27 Jan 2019   56  
28 Jan 2019   56  
29 Jan 2019   16  
30 Jan 2019   5  
31 Jan 2019   18