สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2019   23  
2 Dec 2019   20  
3 Dec 2019   20  
4 Dec 2019   15  
5 Dec 2019   17  
6 Dec 2019   15  
7 Dec 2019   16  
8 Dec 2019   10  
9 Dec 2019   22  
10 Dec 2019   10  
11 Dec 2019   15  
12 Dec 2019   16  
13 Dec 2019   22  
14 Dec 2019   20  
15 Dec 2019   14  
16 Dec 2019   15  
17 Dec 2019   9  
18 Dec 2019   21  
19 Dec 2019   18  
20 Dec 2019   15  
21 Dec 2019   15  
22 Dec 2019   16  
23 Dec 2019   11  
24 Dec 2019   20  
25 Dec 2019   14  
26 Dec 2019   15  
27 Dec 2019   23  
28 Dec 2019   18  
29 Dec 2019   15  
30 Dec 2019   13  
31 Dec 2019   13