สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2019   15  
2 May 2019   14  
3 May 2019   13  
4 May 2019   12  
5 May 2019   22  
6 May 2019   10  
7 May 2019   5  
8 May 2019   22  
9 May 2019   26  
10 May 2019   17  
11 May 2019   9  
12 May 2019   8  
13 May 2019   9  
14 May 2019   16  
15 May 2019   14  
16 May 2019   18  
17 May 2019   10  
18 May 2019   8  
19 May 2019   14  
20 May 2019   17  
21 May 2019   11  
22 May 2019   8  
23 May 2019   9  
24 May 2019   15  
25 May 2019   16  
26 May 2019   12  
27 May 2019   4  
28 May 2019   12  
29 May 2019   13  
30 May 2019   9  
31 May 2019   31