สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2019   18  
2 Jun 2019   11  
3 Jun 2019   6  
4 Jun 2019   17  
5 Jun 2019   22  
6 Jun 2019   12  
7 Jun 2019   6  
8 Jun 2019   11  
9 Jun 2019   16  
10 Jun 2019   13  
11 Jun 2019   8  
12 Jun 2019   16  
13 Jun 2019   15  
14 Jun 2019   12  
15 Jun 2019   23  
16 Jun 2019   16  
17 Jun 2019   16  
18 Jun 2019   11  
19 Jun 2019   11  
20 Jun 2019   14  
21 Jun 2019   1  
22 Jun 2019   1  
23 Jun 2019   0  
24 Jun 2019   0  
25 Jun 2019   0  
26 Jun 2019   1  
27 Jun 2019   0  
28 Jun 2019   5  
29 Jun 2019   6  
30 Jun 2019   7