สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2019   9  
2 Jul 2019   12  
3 Jul 2019   22  
4 Jul 2019   19  
5 Jul 2019   16  
6 Jul 2019   13  
7 Jul 2019   5  
8 Jul 2019   15  
9 Jul 2019   19  
10 Jul 2019   19  
11 Jul 2019   21  
12 Jul 2019   11  
13 Jul 2019   8  
14 Jul 2019   12  
15 Jul 2019   10  
16 Jul 2019   16  
17 Jul 2019   22  
18 Jul 2019   23  
19 Jul 2019   8  
20 Jul 2019   9  
21 Jul 2019   9  
22 Jul 2019   16  
23 Jul 2019   30  
24 Jul 2019   13  
25 Jul 2019   16  
26 Jul 2019   11  
27 Jul 2019   14  
28 Jul 2019   14  
29 Jul 2019   8  
30 Jul 2019   12  
31 Jul 2019   9