สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2019   9  
2 Sep 2019   4  
3 Sep 2019   9  
4 Sep 2019   16  
5 Sep 2019   27  
6 Sep 2019   20  
7 Sep 2019   16  
8 Sep 2019   15  
9 Sep 2019   17  
10 Sep 2019   20  
11 Sep 2019   9  
12 Sep 2019   10  
13 Sep 2019   7  
14 Sep 2019   4  
15 Sep 2019   18  
16 Sep 2019   20  
17 Sep 2019   18  
18 Sep 2019   20  
19 Sep 2019   11  
20 Sep 2019   14  
21 Sep 2019   7  
22 Sep 2019   5  
23 Sep 2019   15  
24 Sep 2019   17  
25 Sep 2019   17  
26 Sep 2019   21  
27 Sep 2019   18  
28 Sep 2019   18  
29 Sep 2019   15  
30 Sep 2019   9