สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2021   26  
2 Jan 2021   22  
3 Jan 2021   24  
4 Jan 2021   29  
5 Jan 2021   26  
6 Jan 2021   45  
7 Jan 2021   50  
8 Jan 2021   36  
9 Jan 2021   26  
10 Jan 2021   27  
11 Jan 2021   33  
12 Jan 2021   24  
13 Jan 2021   38  
14 Jan 2021   25  
15 Jan 2021   28  
16 Jan 2021   23  
17 Jan 2021   25  
18 Jan 2021   47  
19 Jan 2021   35  
20 Jan 2021   31  
21 Jan 2021   33  
22 Jan 2021   55  
23 Jan 2021   24  
24 Jan 2021   20  
25 Jan 2021   36  
26 Jan 2021   37  
27 Jan 2021   51  
28 Jan 2021   27  
29 Jan 2021   45  
30 Jan 2021   23  
31 Jan 2021   21