สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2021   48  
2 Nov 2021   34  
3 Nov 2021   29  
4 Nov 2021   35  
5 Nov 2021   41  
6 Nov 2021   25  
7 Nov 2021   34  
8 Nov 2021   46  
9 Nov 2021   44  
10 Nov 2021   30  
11 Nov 2021   23  
12 Nov 2021   36  
13 Nov 2021   29  
14 Nov 2021   23  
15 Nov 2021   41  
16 Nov 2021   38  
17 Nov 2021   30  
18 Nov 2021   37  
19 Nov 2021   26  
20 Nov 2021   29  
21 Nov 2021   29  
22 Nov 2021   33  
23 Nov 2021   28  
24 Nov 2021   43  
25 Nov 2021   34  
26 Nov 2021   24  
27 Nov 2021   31  
28 Nov 2021   19  
29 Nov 2021   29  
30 Nov 2021   38