สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2021   30  
2 Feb 2021   30  
3 Feb 2021   17  
4 Feb 2021   45  
5 Feb 2021   38  
6 Feb 2021   17  
7 Feb 2021   22  
8 Feb 2021   27  
9 Feb 2021   37  
10 Feb 2021   34  
11 Feb 2021   21  
12 Feb 2021   26  
13 Feb 2021   32  
14 Feb 2021   15  
15 Feb 2021   43  
16 Feb 2021   33  
17 Feb 2021   35  
18 Feb 2021   20  
19 Feb 2021   27  
20 Feb 2021   23  
21 Feb 2021   24  
22 Feb 2021   26  
23 Feb 2021   35  
24 Feb 2021   34  
25 Feb 2021   31  
26 Feb 2021   17  
27 Feb 2021   19  
28 Feb 2021   28