สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2021   23  
2 Apr 2021   28  
3 Apr 2021   20  
4 Apr 2021   20  
5 Apr 2021   35  
6 Apr 2021   28  
7 Apr 2021   47  
8 Apr 2021   25  
9 Apr 2021   34  
10 Apr 2021   44  
11 Apr 2021   14  
12 Apr 2021   32  
13 Apr 2021   12  
14 Apr 2021   16  
15 Apr 2021   40  
16 Apr 2021   44  
17 Apr 2021   19  
18 Apr 2021   33  
19 Apr 2021   32  
20 Apr 2021   50  
21 Apr 2021   41  
22 Apr 2021   35  
23 Apr 2021   33  
24 Apr 2021   33  
25 Apr 2021   40  
26 Apr 2021   32  
27 Apr 2021   39  
28 Apr 2021   43  
29 Apr 2021   44  
30 Apr 2021   49