สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2021   32  
2 May 2021   28  
3 May 2021   30  
4 May 2021   41  
5 May 2021   30  
6 May 2021   40  
7 May 2021   39  
8 May 2021   24  
9 May 2021   27  
10 May 2021   41  
11 May 2021   30  
12 May 2021   36  
13 May 2021   35  
14 May 2021   31  
15 May 2021   32  
16 May 2021   25  
17 May 2021   27  
18 May 2021   48  
19 May 2021   33  
20 May 2021   55  
21 May 2021   38  
22 May 2021   38  
23 May 2021   34  
24 May 2021   38  
25 May 2021   42  
26 May 2021   33  
27 May 2021   38  
28 May 2021   37  
29 May 2021   21  
30 May 2021   25  
31 May 2021   28