สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2021   23  
2 Jun 2021   31  
3 Jun 2021   31  
4 Jun 2021   31  
5 Jun 2021   26  
6 Jun 2021   43  
7 Jun 2021   21  
8 Jun 2021   29  
9 Jun 2021   30  
10 Jun 2021   25  
11 Jun 2021   51  
12 Jun 2021   28  
13 Jun 2021   24  
14 Jun 2021   33  
15 Jun 2021   45  
16 Jun 2021   25  
17 Jun 2021   25  
18 Jun 2021   33  
19 Jun 2021   55  
20 Jun 2021   23  
21 Jun 2021   40  
22 Jun 2021   38  
23 Jun 2021   41  
24 Jun 2021   39  
25 Jun 2021   43  
26 Jun 2021   35  
27 Jun 2021   31  
28 Jun 2021   50  
29 Jun 2021   36  
30 Jun 2021   26