สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2021   31  
2 Jul 2021   27  
3 Jul 2021   23  
4 Jul 2021   22  
5 Jul 2021   34  
6 Jul 2021   38  
7 Jul 2021   32  
8 Jul 2021   28  
9 Jul 2021   30  
10 Jul 2021   33  
11 Jul 2021   35  
12 Jul 2021   48  
13 Jul 2021   41  
14 Jul 2021   34  
15 Jul 2021   39  
16 Jul 2021   37  
17 Jul 2021   36  
18 Jul 2021   29  
19 Jul 2021   35  
20 Jul 2021   36  
21 Jul 2021   25  
22 Jul 2021   43  
23 Jul 2021   35  
24 Jul 2021   33  
25 Jul 2021   40  
26 Jul 2021   33  
27 Jul 2021   45  
28 Jul 2021   31  
29 Jul 2021   38  
30 Jul 2021   32  
31 Jul 2021   31