สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2021   24  
2 Aug 2021   30  
3 Aug 2021   35  
4 Aug 2021   39  
5 Aug 2021   44  
6 Aug 2021   37  
7 Aug 2021   33  
8 Aug 2021   46  
9 Aug 2021   46  
10 Aug 2021   41  
11 Aug 2021   42  
12 Aug 2021   59  
13 Aug 2021   42  
14 Aug 2021   34  
15 Aug 2021   25  
16 Aug 2021   27  
17 Aug 2021   40  
18 Aug 2021   32  
19 Aug 2021   25  
20 Aug 2021   34  
21 Aug 2021   33  
22 Aug 2021   17  
23 Aug 2021   39  
24 Aug 2021   28  
25 Aug 2021   36  
26 Aug 2021   27  
27 Aug 2021   37  
28 Aug 2021   34  
29 Aug 2021   21  
30 Aug 2021   47  
31 Aug 2021   70