สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2021   27  
2 Sep 2021   29  
3 Sep 2021   39  
4 Sep 2021   29  
5 Sep 2021   334  
6 Sep 2021   37  
7 Sep 2021   44  
8 Sep 2021   39  
9 Sep 2021   37  
10 Sep 2021   41  
11 Sep 2021   30  
12 Sep 2021   28  
13 Sep 2021   47  
14 Sep 2021   38  
15 Sep 2021   51  
16 Sep 2021   31  
17 Sep 2021   53  
18 Sep 2021   30  
19 Sep 2021   24  
20 Sep 2021   39  
21 Sep 2021   42  
22 Sep 2021   22  
23 Sep 2021   40  
24 Sep 2021   34  
25 Sep 2021   22  
26 Sep 2021   27  
27 Sep 2021   36  
28 Sep 2021   44  
29 Sep 2021   21  
30 Sep 2021   45